Taisyklės

Pirkimo – pardavimo sutartis

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas parašo elektroninį laišką su užsakymu, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą.
 2. Pateikdamas užsakymą pirkėjas privalo pateikti šiuos duomenis: užsakovo vardą ir pavardę, telefoną, el. pašto adresą ir tikslų pristatymo adresą, jei mokėtojas kitas asmuo, jo vardą ir pavardę. Apmokant už prekes, skiltyje mokėjimo paskirtis turi būti nurodytas užsakymo patvirtinime pateiktas užsakymo numeris.
 3. Pardavėjas įsipareigoja darbo dienomis per 24 valandas nuo užsakymo gavimo momento, o esant savaitgaliui per artimiausią darbo dieną, atsiųsti patvirtinimą apie užsakymo gavimą, užsakytų prekių buvimo sandėlyje patvirtinimą bei išankstinę sąskaitą apmokėjimui. Jei užsakymo pristatymo adresas yra Vilniuje ir pirkėjas pageidauja už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais užsakymo pristatymo metu, sąskaitą apmokėjimui pateikiama kartu su užsakymu. Visi pranešimai yra siunčiami pirkėjo nurodytu el. paštu.
 4. Jei pateiktame užsakyme nurodytų prekių nebėra sandėlyje, kai dėl ribotų techninių galimybių pardavėjas laiku nepašalino prekės iš e-parduotuvės ir pirkėjas jas įtraukė į prekių krepšelį, pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti pirkėjui analogišką alternatyvią prekę, jei tokia yra tuo metu sandėlyje. Esant šioms aplinkybėms pirkėjas turi teisę atsisakyti pasiūlytos prekės ar užsakymo.
 5. Gavus apmokėjimą už prekes pagal pateiktą sąskaitą, pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes per 5 darbo dienas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje. Prekes pardavėjas pristato užsakyme nurodytu adresu pats, per kurjerinę siuntų tarnybą arba per Lietuvos paštą.
 6. Kai užsakymo adresas yra Vilniuje ir pirkėjas pageidauja apmokėti už prekes grynaisiais pinigais užsakymo pristatymo metu, dėl pirkėjui patogaus pristatymo laiko susitariama atskirai su pardavėju užsakymo patvirtinimo metu. Pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 7 darbo dienos.
 7. Jei pirkėjas už užsakytas prekes neatsiskaito per 3  kalendorines dienas, skaičiuojant nuo prekių užsakymo momento, pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą.
 8. Pirkėjas privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes. Jei pirkėjas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.
 9. Visos kainos nurodytos su mokesčiais.
 10. Prekę galima grąžinti pardavėjui per 14 dienų, jeigu paaiškėjo, kad prekė nekokybiška. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai pardavėjas neturi analogiškos prekės, pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.
 11. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, pirkėjas nepriima prekės grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta. Prekė grąžinama tiesiogiai pardavėjui arba per kurjerį (priklausomai, kaip ji buvo pristatyta). Jei prekė grąžinama dėl broko, pirkėjui kompensuojamas siuntos mokestis.
 12. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 13. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šios sutarties sąlygas.Negrąžinamos prekės 

Vadovaujantis 2001m. birželio 29d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo " pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:

kūdikių drabužėliai;

patalynės reikmenys;

siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai,

naktiniai marškiniai,

pižamos ir panašūs dirbiniai;

liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai;

pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai.

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA (ASMENS DUOMENŲ APSAUGA)

Privatumo politika reglamentuoja Pardavėjo ir Pirkėjo pagrindinius asmens duomenų kaupimo, rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką.

Privatumo politikos nuostatos apima visus ir bet kokius Pirkėjo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti elektroninėje parduotuvėje: įsigyti prekes, skaityti informacinio pobūdžio elektroninėje parduotuvėje skelbiamą informaciją, atsiliepimus, bei kito pobūdžio informaciją, taip pat kitus veiksmus, susijusius su duomenų pateikimu, gavimu, grįžtamuoju ryšiu.

Pardavėjas garantuoja kiekvieno Pirkėjo asmens duomenų privatumą ir apsaugą.

Pirkėjas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas  pateikia Pardavėjui lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Pirkėjas, ketinantis įsigyti pasirinktą prekę, Pardavėjui privalo pateikti šiuos kontaktinius duomenis, būtinus tinkamam užsakymo įvykdymui: vardas, pavardė; telefono numeris; elektroninis paštas; prekių pristatymo adresas.

Pardavėjas deklaruoja Pirkėjo suteiktus duomenis naudoti šiems (elektroninės parduotuvės veikimo) tikslams (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas išreiškia savo valią nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu):

1.  Galimybei pristatyti prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.

2. Galimybei stebėti prekių teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

3. Galimybei susisiekti su Pirkėju dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Pirkėju.

4. Tiesioginės rinkodaros tikslu (Atliekant užsakymą, Pirkėjui yra suteikiama galimybė, išreikšti savo valią dėl jo duomenų  naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu) .

Pirkėjas, atlikdamas elektroniniu paštu užsakymą ir patvirtina  pirkimo taisyklių nuostatas, sutinka, kad jo užsakymo formoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi elektroninės parduotuvės šių pirkimo taisyklių deklaruotais elektroninės parduotuvės veikimo tikslais (išskirus tiesioginės rinkodaros tikslą, dėl kurio Pirkėjas duoda atskirą sutikimą elektroninės parduotuvės užsakymo formoje).

Pirkėjas, nenurodydamas nesutikimo motyvų, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo nesutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pirkėjas gali išreikšti tiesiogiai atlikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje ir pastabose parašyti, kad nesustinka, kad mano duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu”.

Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo deklaruojamais elektroninės parduotuvės veikimo tikslais, sutinka, kad elektroninėje parduotuvėje jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini tinkamam prekių užsakymo atlikimui.

Pirkėjas, nepageidaujantis, jog ateityje jo elektroninis paštas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, gali:

1.  Savo valią išreikšti Pardavėjui elektroniniu paštu rita.vaikas211@gmail.com

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus prekių pristatymo funkciją vykdančias siuntų pervežimo bendroves (AB „Lietuvos paštas) ar kitas bendroves, be kurių pagalbos Pirkėjo užsakymas nebūtų tinkamai įvykdytas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kurie Pirkėjo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkėjas, pateikdamas Pardavėjui  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Pirkėjui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo  kreipimosi dienos.

Pirkėjas  turi teisę papildyti ir (ar) keisti savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi kreiptis į Pardavėją, o Pardavėjas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir Pirkėjo prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Jeigu Pirkėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, jis kreipiasi į Pardavėją, o Pardavėjas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

Pirkėjo prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, yra saugomi, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (Pirkėjo prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

1. Turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti.

2.  Jei Pirkėjas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis.

3. Jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

Pardavėjas nedelsdamas pranešta Pirkėjui (Pirkėjo prašymu) apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

Jei Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, Pardavėjas sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenys patikrinami ir patikslinami. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis gali:

1. Visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus (tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija).

3. Juridiniai asmenys.

4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Pirkėjų prisijungimo duomenis. Prie Pirkėjo prisijungimo duomenų gali prieiti tik elektroninės parduotuvės įgalioti asmenys.

Pirkėjas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.

Pirkėjų duomenys yra saugomi tol, kol Pirkėjas raštu nepareikalauja pašalinti jo duomenis, bet ne ilgiau negu 1 (vienerius) metus nuo Pirkėjo duomenų įvedimo (užsiregistravimo) e-parduotuvėje www.rubai-vaikams.lt dienos. Gavus Pirkėjo pageidavimą dėl jo duomenų panaikinimo, elektroninėje parduotuvėje yra ištrinami visi su Pirkėju susiję ir elektroninėje parduotuvėje gauti Pirkėjo duomenys.

Parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti Pirkėjų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

Naudodamasis elektronine parduotuve Pirkėjas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis elektroninės parduotuvės pirkimo taisyklių nuostatomis. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis pirkimo taisyklių nuostatomis, jis neturi teisės naudotis elektronine parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti pirkimo taisyklių nuostatas (bet, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, ginančių Pirkėjo interesus, nuostatų). Šie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Jei Pirkėjas po pirkimo taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

Parduotuvės skriptas OpenCart.
Sprendimas: UAB Verslo vizija
Mano parduotuvė © 2008-2013